Hvilke overvejelser der kan ligge bag, at de fleste danskere vil kremeres

Når facebook beriger

Indrømmet,- jeg bruger nok lidt for meget tid på facebook. På at bladre ned igennem mere eller mindre ligegyldige opslag og annoncer.
Men indimellem viser fb´s logaritmer sig at være overraskende ”kloge” og berige mig med nyttig information.
Således et opslag fra TV2 Østjylland d. 22. oktober 2022.
Jeg bor jo på Fyn og følger ikke TV2 Østjylland, men facebook mente alligevel, at jeg som bedemand i Danmark måske ville være interesseret i dette opslag.

Det er en ganske kort artikel med tilhørende videoindslag fra Århus krematorium, som helt enkelt omhandler, at de fleste danskere vil kremeres.
I dag er det over  80% af vi danskere der vælger at blive kremeret fremfor begravet.
Det vidste jeg godt.

Hvorfor vil de fleste danskere kremeres

Det interessante for mig blev kommentarfeltet. Jeg blev simpelthen grebet af at læse, hvilke tanker og kommentarer artiklen gav anledning til fra alle de helt almindelige og forskellige mennesker, der gav sig tid til at reagere på den.
Det var meget interessant læsning for mig som bedemand. Sikke et berigende indblik i de forskellige baggrunde og bevæggrunde vi mennesker tænker og handler ud fra.
Det anede jeg selvfølgelig godt i forvejen fra mine  samtaler med pårørende,
men jeg har aldrig reflekteret så dybdegående over det før.

Opslaget handlede som nævnt kort og godt om, hvor stor en andel af den danske befolkning, der vælger at ville kremeres. Det spændende var at følge, hvilke tanker og reaktioner, det affødte hos folk og hvordan kommentarsporet udviklede sig.

De fleste danskere vil kremeres og nedsættes i urne
Urne klar til nedsættelse i gravsted
Kiste til højtidelihed hvor de fleste vælger kremering
Kiste til bisættelse eller begravelse

Vigtigt at tage stilling

Der var det lige spor, som omhandlede, hvad folk selv ville vælge for deres sidste færd. Om de vil begraves eller kremeres. Det var der heldigvis mange, der havde gjort sig tanker omkring. Forhåbentligt får de også fortalt det til deres nærmeste.
Nogle kom her ud på et sidespor med holdningen : ”Mine efterladte skal bare gøre, hvad der er lettest for dem”. Men det er aldrig lettest for de efterladte ikke at kende til afdødes ønsker og tanker omkring egen sidste færd.

Så var der det buede spor, hvor valget mellem kremering eller begravelse førte til overvejelser omkring valg af kiste. Hvilken kiste vil jeg have; skal den udtrykke noget særligt; betyder prisen noget; den skal jo bare brændes ! Sporet bugtede frem og tilbage og fik mig til at skrive et indlæg på min hjemmeside om valg af kiste, dens historie og betydning.

Kan vi efterlade os bæredygtige spor

Undervejs i kommentarerne om valg af kiste kom der et sporskifte. Det kom til at handle om miljøhensyn både omkring valg af begravelsesform og valg af kiste. Hvordan giver jeg bedst tilbage til jorden; er det godt for miljøet at optage så lidt plads på kirkegården som muligt; udnyttes varmen fra krematorierne; hvilken begravelsesform forurener mindst.
Jeg har tidligere skrevet om muligheder for en bæredygtig begravelse.

Der var også et blindspor som endte i en diskussion om kirkeskat. Synes ikke relevant for valg af kremering eller begravelse.

Således krydsede kommentarerne hinandens spor med interessante synspunkter og gav mig stof til eftertanke.

Mon ikke alle ender på deres rette spor.

Blomster lagt op i hjerteform til de fleste danskere vil kremeres
Blomster fra højtidelighed lagt på gravsted

Læs om ligbrændingens historie hos Landsforeningen Liv&Død