Der er flere muligheder for det sidste hvilested

Skovbegravelse

Smuk og stemningsfuld skovbegravelse

Skovbegravelse med lysegrønne blade på træerne og solstråler

Skovbegravelse er for alvor ved at vinde indpas blandt danskerne og der kommer flere og flere skovbegravelsespladser til.
På Fyn findes der Vejstrupgård ved Svendborg og Margaard ved Søndersø.

En skovbegravelsesplads er et religiøst neutral begravelsesområde.    Det er således ikke indviet jord og man kan lægge lige det i begravelsen, som man ønsker. Ligeledes kan par med forskellig religion blive begravet sammen.
Skovbegravelse er kun muligt efter en kremering.
Der er ingen graver tilknyttet en skovbegravelsesplads, så de pårørende står selv for urnenedsættelsen. Det er muligt at lægge en lille plade med navn på graven,  men det er ikke et krav at man lægger en sten. Gravstedet må gerne forblive anonymt. 

Alle har ret til et gravsted på en kirkegård

Mest brugte sidste hvilested er stadig et gravsted på en kirkegård.
Her får de efterladte et sted at ære og mindes afdøde og opretholde et personligt gravmæle.
Det kan være et selvstændigt afgrænset gravsted med opretstående gravsten. Her vil der være mulighed for anlæg og beplantning efter ønsker.
Eller man kan vælge et plænegravsted med en plænesten lagt ned i græsset og et vasehul.
Hvilket gravsted man vælger kan afhænge af tradition, ønsker og økonomi.
Alle har ret til at få et gravsted på en kirkegård. Det vil blot blive lidt dyrere, hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken.

Gravsted med gravsten, hække og blomster
Urnegravsted med sten og planter

Askespredning

solnedgang over havet som ved askespredning
Ro og eftertænksomhed ved en solnedgang over havet

Askespredning over åbent vand er et oplagt valg for mennesker, der gennem livet har været knyttet til havet.
Men det er også et valg for mennesker, som ikke ønsker et gravmæle.
Askespredning kan desuden være den billigste form for sidste hvilested, da der ikke skal betales for 10 års fredning eller vedligeholdelse af et gravsted. Men der kan evt. være udgifter til leje af båd.

Tilladelse til askespredning kræver, at der foreligger en anmodning fra afdøde om ønske herom.
Hvis ikke afdøde har nedskrevet sit ønske om askespredning, kan de pårørende udfylde og underskrive en blanket med anmodningen ved samtalen med bedemanden, såfremt de er sikre på, at det var afdødes ønske.