Miljøbevidst begravelse, - er det muligt ?

kiste på vej ind i kremeringsovn med flammer

Har det betydning for klimaet, hvordan vi sendes afsted på den sidste rejse ?

Ifølge en artikel på Videnskab.dk fra 5. januar 2021 er der ikke forsket ret meget omkring mulighederne for en miljøbevidst begravelse.
Der er dog ingen tvivl om, at der udledes en del drivhusgasser ved en kremering som ved enhver anden forbrændingsproces. Til gengæld kan der anvendes kister af f.eks. papirmasse og disse kister har betydeligt lavere klimapåvirkning under fremstillingen end de trækister, der kræves til en jordbegravelse.
Overskudsvarmen fra krematorierne kan genvindes og ledes til fjernvarmesystemet og derved anvendes til opvarmning af boliger. Også en faktor der bør medregnes på den positive klimapåvirkning da det vil reducere CO2 udledningen betydeligt.
Læs mere om genvinding af overskudsvarme her

Vil det være mere miljøbevidst at blive jordfæstet fremfor brændt ?

En anden forureningskilde er afdøde selv og evt. effekter lagt i kisten.
Ved de høje temperaturer, som en kremering foregår ved, bliver bakterier og vira destrueret. De danske krematorier har desuden filtre installeret så giftstoffer og tungmetaller ikke udledes til luften.
Men hvad sker der med dem ved en begravelse i jorden ?
Der kan være en lille risiko for at patogene bakterier og vira optages og opformeres i andre organismer og derved finder vej til grundvand eller jordoverflade.
Metaller fra skruer, søm, tandfyldninger og evt. smykker kan sive ned og forurene grundvandet.
Materialer som kisten er fremstillet af kan også udgøre en forureningsfare. Jordforholdene på kirkegården er ligeledes en faktor som bør medregnes.

I artiklen nævnes også det forhold, at kirkegårde har større klima- og miljøpåvirkning da de jo optager plads. Men her synes jeg der skal medtages, at pladsen i høj grad beplantes og planter og træer bidrager positivt på klima- og miljøkontoen bla. ved at lagre CO2.

kirkegård med hække og træer for miljøbevidst begravelse

Uden mere indgående forskning på området kan man derfor ikke konkludere, hvilken begravelsesform der vil have den mindst negative klimapåvirkning og dermed være mest miljøbevidst.

Kan vi efterlade et mere bæredygtigt aftryk når vi forlader denne jord ?

bæredygtige papirkister med miljøvenlig hørpolstring

Hvordan kan vi så få en grønnere og mere miljøbevidst begravelse ?
Ved at kigge på bæredygtighed.
Heldigvis et begreb som de fleste kistefabrikker også har fokus på.
Bæredygtighed spiller ind både ved produktion og nedbrydning af kister og urner.
Tommerup Heilskov Kistefabrik anvender f.eks. nordisk træ til deres kistefabrikation. Det sikrer kortest mulig transport af råvaren. Derudover giver de tilbage til naturen ved at plante et træ for hver leverede kiste. Det sker i en af de danske folkeskove i samarbejde med Growing Trees Network.
Fokus er desuden på at minimere brugen af skadelige stoffer i kister og polstring.
Der forskes også i nye  bæredygtige og miljøvenlige materialer til både kister og urner.
Et godt eksempel er SAGA kisten, som er fremstillet af formstøbt papirmasse og polstret med naturmaterialet hør. Der går 40% mindre træ til en SAGA kiste en alm. trækiste.
 Lær mere om SAGA kisten her

Bæredygtige og miljøvenlige urner

Til urneproduktionen vinder de miljøvenlige og bæredygtige materialer mere og mere frem. Der er efterhånden mange muligheder at vælge imellem. Her skal der også kigges både på miljøbelastningen under produktionen og nedbrydningsprocessen i jorden.
Et godt eksempel er den dansk designede Beyond Life urne. Den er bionedbrydelig og fremstillet af støbepap bestående af cellulose og kartoffelstivelse. 

Der produceres forskellige miljøurner i bioplast, som er et restprodukt fra papirproduktion. De fås i flere faconer og farver og med og uden dekorationer.

Et helt andet materiale, som er ved at vinde indpas til urner også, er filt. Det er en yderst bæredygtig råvare da uld jo er lige ved hånden og gendannes naturligt. Urnerne fremstilles miljøbevidst og beriger ligefrem jorden ved nedbrydning.

Vi har således allerede nogle gode valgmuligheder og der bliver helt sikkert fortsat forsket i både materialer, produktion og det klima aftryk vi efterlader ved vores sidste færd.

Opsummering af klimapåvirkning ved kremering og begravelse

Kremering
 • bakterier og vira destrueres
 • ingen nedsivning til grundvandet
 • reducerer pladsbehov på kirkegård betydeligt
 • overskudsvarme anvendes til opvarmning af boliger
 • mulighed for miljøvenlige kiste- og urnematerialer
 • udledning af CO2 ved forbrænding
 • flere km transport af kisten
Jordfæstelse
 • ingen udledning af CO2
 • ingen energi til forbrænding
 • færre km transport af kisten
 • risiko for forurening af jord og grundvand
 • optager mere plads på kirkegårde