Begravelse eller bisættelse

Hvis ikke afdøde har nedskrevet eller givet udtryk for ønske om sin begravelse og evt. højtidelighed, er det op til de pårørende at beslutte, om afdøde skal begraves (jordfæstes) eller bisættes (brændes). Det kan afhænge af tro eller traditioner, men praktiske forhold omkring f.eks. gravsted kan også spille ind. Samfundsmæssigt har antallet af kremeringer i Danmark været støt stigende siden 1970’erne og udgør nu mere end 80%.

Jeg er klar til at rådgive om mulighederne og der vil altid være plads til den personlige afsked og opfyldelse af særlige ønsker.

Bisættelse

Højtidelighed i kirke, kapel eller andet egnet sted. Kisten køres derefter til krematoriet. Efter ca. 8 dage vil urnen være klar til nedsættelse på gravsted eller spredning over åbent vand. Det vil være muligt at få sat gravsten på graven ved urnenedsættelsen.

Begravelse

Efter højtideligheden, som oftest holdes i kirke eller kapel, føres kisten til gravstedet og sænkes i jorden. Der går typisk 6 måneder før der kan sættes gravsten på graven.

Kirke med gravplads i forgrunden
Bellinge kirke
bedemand Joan Holst lægger tre røde roser på hvid kiste
3 roser kan erstatte jordpåkastelsen
kiste til bisættelse eller begravelse fra kapel
Kiste til bisættelse i OUH kapel

Uden højtidelighed

Det er muligt at blive bisat eller begravet uden forudgående højtidelighed.        Hvis afdøde var medlem af  Folkekirken, vil en præst skulle foretage jordpåkastelse og velsignelse ifølge det kristne ritual.
Hvis dette ikke ønskes, skal der foreligge en skriftlig erklæring fra afdøde eller pårørende om, at der ikke ønskes gejstlig medvirken. Det er noget, afdøde evt. kan have nedfældet i Min sidste vilje.
Ellers er der en blanket, vi kan udfylde ved samtalen.

Ikke medlem af Folkekirken?

Hvis afdøde ikke var medlem af et trossamfund, taler man om en borgerlig handling.
Den kan holdes i en kapelsal, privat hjem eller et andet egnet sted.
Her er det op til de pårørende at tilrettelægge, hvad der skal foregå.
Jeg bistår gerne med planlægning og afvikling.
Ofte vælger man at lægge 3 roser på kisten med hver sin hilsen, som erstatning for den kristne jordpåkastelse.