Begravelse eller bisættelse

Når vi dør skal der afholdes en begravelse eller bisættelse.
Hvis ikke afdøde har nedskrevet eller givet udtryk for ønske om sin begravelse og evt. højtidelighed, er det op til de pårørende at beslutte, om afdøde skal begraves (jordfæstes) eller bisættes (brændes).
Det kan afhænge af tro eller traditioner, men praktiske forhold omkring f.eks. gravsted kan også spille ind. Samfundsmæssigt har antallet af kremeringer i Danmark været støt stigende siden 1970’erne og udgør nu mere end 80%.

Jeg er klar til at rådgive om mulighederne og der vil altid være plads til den personlige afsked og opfyldelse af særlige ønsker.

Kirke med flaget på halv til en bisættelse
Kirke ved højtidelighed på en smuk sommerdag

Bisættelse

Højtidelighed i kirke, kapel eller andet egnet sted. Præsten udfører jordpåkastelse og velsignelse over kisten inde i kirken. Kisten bæres herefter ud til rustvognen og køres til krematoriet for brænding.
Efter ca. 8 dage vil urnen være klar til nedsættelse på gravsted eller spredning over åbent vand.
Det vil være muligt at få sat gravsten på graven ved urnenedsættelsen.

Begravelse

Efter højtideligheden, som oftest holdes i kirke eller kapel, føres kisten til gravstedet og sænkes i jorden. Her udfører præsten jordpåkastelse og velsignelse og ofte afsluttes begravelsen med, at de pårørende går forbi graven og kaster en rose ned på kisten.
Der går typisk 6 måneder før der kan sættes gravsten på graven.

Kiste til bisættelse eller begravelse fra kapel
Kiste klar til familiens afsked fra OUH kapel

Begravelse eller bisættelse uden højtidelighed

Det er muligt at få en begravelse eller bisættelse uden forudgående højtidelighed.
Hvis afdøde var medlem af  Folkekirken, vil en præst skulle foretage jordpåkastelse og velsignelse ifølge det kristne ritual.
Hvis dette ikke ønskes, skal der foreligge en skriftlig erklæring fra afdøde eller pårørende om, at der ikke ønskes gejstlig medvirken.
Det er noget, afdøde evt. kan have nedfældet i Min sidste vilje.
Ellers er der en blanket, vi kan udfylde ved samtalen.

Begravelse eller bisættelse når afdøde ikke er medlem af Folkekirken?

Hvis afdøde ikke var medlem af et trossamfund, taler man om en borgerlig handling.
Begravelse eller bisættelse kan da holdes i en kapelsal, privat hjem eller et andet egnet sted.
Her er det op til de pårørende at tilrettelægge, hvad der skal foregå.
Jeg bistår gerne med planlægning og afvikling.
Ofte vælger man at lægge 3 roser på kisten med hver sin hilsen, som erstatning for den kristne jordpåkastelse.

bedemand Joan Holst lægger tre røde roser på hvid kiste
3 roser kan erstatte jordpåkastelsen