Begravelseshjælp og Elysium opsparing

Begravelseshjælp og Elysium opsparing giver muligheder for som pårørende at få økonomisk støtte til at afholde udgifterne til en begravelse eller bisættelse.

 

Det er afdøde, som har krav på hjælpen og den kan komme fra Udbetaling Danmark i form af begravelseshjælp, fra fagforbund eller fra afdødes egen særskilte Elysium opsparing.

 

Det er som oftest mig som bedemand, der ansøger om begravelseshjælpen,
og beløbet vil så blive fratrukket min faktura.

blomster-i-kirke
Elysium Begravelsesopsparing-folder og begravelseshjælp

Elysium opsparing

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, der ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Det kan være trygt at vide, at ens pårørende ikke skal bekymre sig om udgifterne oveni sorgen. Der kan max indsættes 35.000,- kr. ialt.
Hvis afdøde har oprettet en opsparing, vil jeg som bedemand automatisk få besked og beløbet indgår således i afregningen.

Evt. overskud bliver ikke udbetalt til de pårørende fra Elysium begravelsesopsparingen, men samles i en pulje og gives til humanitære og velgørende formål i Danmark.

Det er muligt at søge om begravelseshjælp

I Danmark har alle ret til at få en anstændig begravelse. Derfor kan man søge om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark.

Satser i 2024 : 

Personer født før 01.04.1957 vil altid få 1050,- kr.
Børn under 18 år får 10.450,- kr. 
Derudover kan man søge om formueafhængig hjælp som udgør et beløb på max 12.500,- kr. 

Jeg hjælper med at få ansøgt om den korrekte sats og undersøger mulighederne for hjælp fra andre kasser.

Sygekassen Danmark yder 1.400,- kr. i begravelseshjælp for medlemmer i gruppe 1 og 2.

Visse fagforbund yder ligeledes et støttebeløb. Det hjælper jeg gerne med at ansøge om.

Hvis der ikke er nogen pårørende eller bekendte til afdøde, som magter at tage sig af begravelsen, vil afdødes bopælskommune påtage sig at sørge for den. De pårørende må stadig gerne deltage, men de får ikke indflydelse på, hvordan bisættelsen tilrettelægges.