Støtte i sorgen

Ingen bør stå alene med sorgen

Det kan som sorgramt være meget svært at finde støtte i sorgen.
Mennesker der mister en af deres kære vil ofte opleve et stort tomrum af savn.
Det kan være svært at finde støtte og forståelse blandt sine nærmeste, som måske ikke har prøvet at miste og er bange for at sige eller gøre noget forkert. Ramt af berøringsangst med døden.

Det er vigtigt at turde tale om de døde, men det er svært for mange mennesker. Det er så trist for den sørgende at blive mødt af denne tavshed, som om deres kære aldrig har eksisteret. 
Mange oplever også at blive mødt med misforståede forsøg på at trøste.
Sorg er ikke et problem der bare kan løses; den går ikke over med tiden; man kan ikke blot komme videre. Men man kan lære at leve med sorgen.

Udtrykt af hospicepræst Ole Raakjær : Kun ved at holde liv i fortællingen om den elskede kan den efterladte mærke, at kærligheden er sorgen værd.

Anerkendelse af sorgen

Det kan som sorgramt være lidt svært at overskue at skulle møde fremmede mennesker i så sårbar en situation.
Men det kan virkelig blive en stor hjælp og støtte i sorgen at opsøge en sorggruppe og blive lukket ind i et fællesskab af ligesindede mennesker, som gennemlever de samme følelser og livsfaser.
Grupperne sammensættes så medlemmerne passer sammen og derved har et godt og trygt udgangspunkt for at kunne støtte og hjælpe hinanden.

Her bliver man mødt med forståelse og accept. Ens sorg bliver anerkendt og man får mulighed for i eget tempo at tale om sin sorg og det store savn.
Man får værktøjer til at bearbejde sorgen og lære at leve med savnet.

Kontakt evt. din læge for råd og henvisning.

Du er også altid velkommen til at kontakte mig for en snak.

Er det tårer der hænger i stråene ?
Jeg ved det ikke.
Vi elsker og vi mister.
Og vi går stille videre……

foto og tekst, Peter Høyer-Nielsen

Her er listet et udvalg af mulige sorggrupper

Personlige beretninger om sorg
Landsforeningen liv&død

Hjerte på sten som støtte i sorgen

Det er vigtigt at turde tale om de døde
Kronik af hospicepræst Ole Raakjær